VvE & Recht

Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE’s

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen om zodoende voor groot onderhoud te sparen. De hoogte van deze jaarlijkse reservering is in [...]

Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling

Gemeenten rekenen een te hoge WOZ-waarde voor appartementen omdat zij de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve meenemen in de WOZ-bepaling. Ten onrechte. Resultaat: eigenaren betalen structureel te veel belasting over hun WOZ-waarde. Stel: je bent eigenaar van een appartement. Dan moet je geld [...]

Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid verlengd

In april 2020 hebben de Eerste en Tweede Kamer de Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. De wet biedt onder meer de mogelijkheid tot verlenging van de termijn van verslaglegging van het bestuur, elektronisch vergaderen en stemmen in de [...]

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, vooraf uitgebrachte stemmen en quorum

In artikel 6 lid 6 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, hierna: “de Spoedwet”, is bepaald, dat voor zover de statuten zulks niet bepalen, het bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel [...]

Ga naar de bovenkant