Wat is VvE beheer?

    Kennis is weten   

Wat is een VvE?

Wie eigenaar is van een appartement binnen een flat of portiek, heeft automatisch te maken met buren waarmee bepaalde ruimten of delen van het gebouw worden gedeeld. Dit houdt vanzelfsprekend in dat bepaalde onderdelen van het complex gemeenschappelijk worden gebruikt. Denk hierbij aan het trappenhuis, de lift, het dak, de gevels, de fundering, de entree en de technische installaties. Om welke zaken het in elk afzonderlijk geval exact gaat, staat beschreven in de splitsingsakte. Als bewoner bent u samen met uw buren verantwoordelijk voor het onderhoud aan het appartementencomplex. Elke huiseigenaar weet hoe lastig dit onderhoud kan zijn. Daarom is van rechtswege bepaald dat iedere huiseigenaar lid moet zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit lidmaatschap is niet opzegbaar en kan slechts worden beëindigd bij verkoop (na overdracht bij de notaris).

Een Vereniging van Eigenaren heeft als wettelijk verplichte taak het beheer en het onderhoud aan alle gemeenschappelijke gedeelten aan het appartementengebouw. Ook het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren is de verantwoordelijkheid van de VvE.

Als eigenaar bent u verplicht bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten. Dat gebeurt met voorschotbijdragen, die periodiek (meestal maandelijks) worden betaald aan de VvE. Zo kan de VvE op haar beurt weer de rekeningen betalen, zoals de kosten voor de verzekeringen, het onderhoud, de reparaties en het beheer. Daarnaast moet een deel gereserveerd worden voor toekomstig (groot) onderhoud.

Het beheren van de VvE

Waarom de oprichting van een VvE wettelijk verplicht is, snappen de meeste mensen wel. Echter, waarom het vereist is dat deze ook actief wordt beheerd, wordt vaak niet begrepen. Elke VvE heeft automatisch te maken met onder meer de volgende zaken: een gezamenlijke bankrekening, structurele inkomsten en uitgaven, schades en reparaties, klein en groot onderhoud, jaarlijkse ledenvergadering en ga zo maar door. Al deze zaken en nog veel meer, zorgen ervoor dat de VvE niet kan functioneren zonder dat er sprake is van behoorlijk beheer. Bij het beheer van een VvE komt dus heel wat kijken. Administratief beheer, bestuurlijk beheer, dagelijks technisch beheer, bouwkundig beheer, steeds veranderende wetgeving en subsidieregelingen etc. Daarnaast moet er ook worden vergaderd en moet ervoor worden gezorgd dat gemaakte besluiten aan de wettelijke normen voldoen en op een rechtsgeldige wijze worden doorgevoerd.

Uitbesteden van het beheer

Omdat een VvE nu eenmaal niet zonder beheer kan, kiezen veel verenigingen ervoor om het beheer in overleg met de andere appartementseigenaren zelf te regelen. De praktijk leert echter dat dit in veel gevallen onvoldoende werkt, omdat daar dan simpelweg de tijd, deskundigheid en besluitvaardigheid ontbreken. Ook belangenconflicten tussen verschillende bewoners kunnen zorgen voor problemen. Met alle risico’s van dien: achterstallig onderhoud en verrassingen door onverwacht hoge onderhoudskosten waarvoor onvoldoende geld is gereserveerd.

Uitbesteden van het beheer aan een professioneel, onafhankelijk bureau kan dus veel tijd en rompslomp schelen. VvE Beheer WijSamen heeft bewezen daar de juiste partner voor te zijn. Een partner die zich kenmerkt door een jarenlange ervaring en bij haar klanten te boek staat als een zeer betrokken en betrouwbare organisatie. Met VvE beheer WijSamen kunt u op elk gewenst moment terugvallen op een organisatie die dagelijks met niks anders bezig is dan het wel en wee van een hoop tevreden VvE’s.