Protocol Covid-19

Geachte relatie,

Het coronavirus (COVID-19) grijpt om zich heen en zorgt voor uitzonderlijke omstandigheden. Aandacht voor mensen en onze samenleving is belangrijker dan ooit. Gisteren maakte de Nederlandse regering ingrijpende maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om al hetgeen te doen wat binnen onze macht ligt om een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke gevecht tegen het aantal besmettingen. Daarom hebben wij in navolging op de berichtgeving vanuit de overheid een aantal maatregelen getroffen die effect hebben op onze dienstverlening. Wij hebben hieronder de belangrijkste punten voor u opgesomd.

Bereikbaarheid

De gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers is op dit moment onze hoogste prioriteit. Alle medewerkers werken vanaf vandaag daarom zoveel mogelijk vanuit huis. Uiteraard blijven wij telefonisch en per e-mail gewoon voor u bereikbaar. Het kan daarbij voorkomen dat voor het beste antwoord even moet worden overlegd met een collega. Dat kan bij thuiswerken soms een uitdaging zijn. Hiervoor vragen wij om uw geduld en begrip.

Ledenvergadering en andere afspraken/bijeenkomsten

Wij zullen geen (nieuwe) ledenvergaderingen of andere bijeenkomsten organiseren tot in ieder geval 6 april. Afspraken die al gepland stonden zullen zonder uitzondering allemaal worden geannuleerd. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om op afstand te vergaderen en daarbij digitaal te stemmen voor als de situatie langer voortduurt.

Reparatieverzoeken en andere meldingen

Medewerkers van onderhouds- en installatiebedrijven vormen een aanzienlijk risico om het virus op te lopen en te verspreiden. Niet alleen zij dragen de verantwoordelijkheid de nodige maatregelen te treffen, ook u als huiseigenaar en wij als VvE-beheerder delen daarin mee. Wij verzoeken u daarom om enkel in urgente situaties, die niet kunnen worden uitgesteld, een beroep op ons te doen om een extern bedrijf in te schakelen. Bij elke melding zullen wij op afstand proberen na te gaan in hoeverre er sprake is van (hoge) urgentie. Mocht een bezoek van bijvoorbeeld een monteur tóch noodzakelijk blijken zullen wij zowel de melder als de dienstdoende monteur -wellicht ten overvloede- wijzen op de richtlijnen m.b.t. communicatie en hygiëne, zoals deze door het RIVM zijn bekendgemaakt.

 Momenteel heerst er veel angst en onrust in onze samenleving en er is veel onzekerheid over wat de komende tijd zal brengen. Echter hebben wij er alle vertrouwen in dat met samenwerking het oude vertrouwde leven spoedig zal worden hersteld. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer iedereen zijn/haar steentje bijdraagt deze crisis naast alle ellende óók voor verbroedering kan zorgen in onze samenleving.

Omdat al onze relaties binnen onze directe invloedssfeer vallen hebben wij nagedacht over wat wij nog meer kunnen doen dan het treffen van bovengenoemde maatregelen. Mocht de situatie onverhoopt (tijdelijk) worden verergerd willen wij daarom alvast de volgende handreiking doen aan alle ouderen en zwakkeren onder onze klanten.

‘Breder’ openstellen 24-uurs noodlijn

Voor elke relatie van ons die vanwege de landelijke maatregelen in nood komt te zitten en niet over de sociale contacten beschikt die hem/haar daarbij zouden kunnen helpen, stellen wij kosteloos en geheel vrijblijvend onze noodlijn beschikbaar om samen te kijken of wij u daarbij van dienst zouden kunnen zijn. Dus of het nu gaat om boodschappen doen of iets anders waarbij u dringend hulp nodig heeft en dit niet voorhanden is dan kunt u bellen naar 085 – 06 05 123. We houden de berichtgeving vanuit de overheid en het RIVM nauwlettend in de gaten. Belangrijke wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk door ons worden gecommuniceerd. Namens alle medewerkers wensen we iedereen veel sterkte en gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Team VvE Beheer WijSamen