Veranderen van VvE-beheerder

Overweegt u om over te stappen naar VvE Beheer WijSamen maar ziet u op tegen de nodige stappen die hiervoor genomen moeten worden? Wij spreken regelmatig huiseigenaren die ontevreden zijn over de wijze waarop hun VvE wordt beheerd. Ten onrechte heerst het idee dat het uitbesteden van het beheer een contractuele overeenkomst betreft waar je niet zomaar van afkomt. In realiteit ligt dat heel anders. Een beheerovereenkomst is namelijk met onmiddellijke ingang opzegbaar en kan met meerderheid van stemmen voor een andere beheerder worden gekozen. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is uw stem te laten gelden. Dit kan in persoon tijdens een Algemene Ledenvergadering maar ook per volmacht of schriftelijke akkoordverklaring. Het stemmen zult u zelf moeten doen. Alles daarbuiten nemen wij voor u uit handen.

Om ervoor te zorgen dat de overstap naar VvE Beheer WijSamen zo geruisloos mogelijk verloopt, hebben wij voor Vereniging van Eigenaars een 10-stappenplan ontwikkeld. Wij nemen u daarmee al het werk én de zorgen uit handen.

Hier treft u een impressie van alle werkzaamheden die u van ons kunt verwachten in de opstart-/ overnamefase. Dit overzicht is zoveel mogelijk op volgorde gesorteerd.

Overstapservice VvE Beheer WijSamen: het 10-stappenplan

  1. Uitzoeken van de geldende voorwaarden m.b.t. de besluitvorming;
  2. Adviseren bij besluitvorming ten behoeve van de overstap;
  3. Opstellen van een opzegbrief en/of akkoordverklaring;
  4. Complete dossier incl. archief ophalen bij de oude beheerder;
  5. Alle wijzigingen doorgeven aan de KvK, leveranciers en andere relaties;
  6. Bankrekeningen in orde maken en evt. reservefonds overhevelen naar nieuwe rekening;
  7. Eindbalans van de oude beheerder nauwkeurig controleren en een beginbalans aanmaken;
  8. Nieuwe administratie opmaken en digitaal inzichtelijk maken;
  9. Voor alle eigenaren online eigenarenomgevingen aanmaken;
  10. Welkomstbrieven versturen met inloggegevens en alle relevante informatie m.b.t. overstap en de VvE.

Nadat alle leden van ons een welkomstbrief hebben ontvangen is het beheer volledig operationeel en gaat ons beheerteam dagelijks voor u aan de slag!